O mně

Jsem absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství, promoval jsem v roce 1985.

Od roku 1985 jsem byl lékařem na Dětském oddělení Oblastní nemocnice v Rychnově n. Kn., nejprve jako sekundární lékař, od roku 1993 do roku 2012 jako zástupce primáře oddělení. Mám maximální vzdělání v oboru Dětské lékařství. V roce 1988 jsem složil I. atestaci z oboru pediatrie, v roce 1993 jsem složil II. atestaci z oboru pediatrie. Jsem držitelem stále platné Licence ČLK pro primáře dětských oddělení. V rámci vlastního odborného vzdělávání jsem držitelem Diplomu ČLK - kontinuální vzdělávání lékařů. Pravidelně přednáším na různých pediatrických seminářích v rámci okresu. Každoročně se účastním pediatrických kongresů a odborných akcí v rámci celé ČR.

Od roku 1988 doposud vedu dětskou nefrologickou ambulanci v Nemocnici v Rychnově n. Kn., ve které se léčí děti s onemocněním ledvin a močových cest z celého regionu.

Od roku 1993 provozuji privátní praxi praktického lékaře pro děti a dorost v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o početně velkou pediatrickou praxi s nadstandardním přístrojovým vybavením nad rámec požadavků celostátní odborné společnosti PLDD.

Ordinace obdržela v červnu 2014 od Ministerstva Zdravotnictví ČR statut akreditované praxe Praktického lékaře pro děti a dorost. Já osobně mám statut školitele, což umožňuje vychovávat a vzdělávat zde mladé lékaře se zájmem o obor praktického dětského lékařství.