Ordinace

Nachází se v Doudlebách nad Orlicí v blízkosti mateřské školy. Velkou výhodou jsou 2 čekárny – jedna klasická a jedna infekční, které umožňují oddělení dětí zdravých (prevence, očkování, potvrzování různých dokladů atd.) od dětí nemocných.

Při práci v ordinaci je pravidelně využíván objednávkový systém.

Přístrojové vybavení:
CRP test - určení charakteru zánětu a zvážení terapie antibiotiky
Strep A test - průkazu pyogenního streptokoka A z výtěru z krku
přístroj URI TEX - vyšetření moče
přístroj Minolta - sledování hodnot žloutenky u novorozenců bez odběru krve
přístroj Holter - měření krevního tlaku 24 hodin
glukometr - vyšetření krevního cukru
pulzní oxymetry – měření okysličení krve
sada pro aplikaci náušnic nastřelením
ultrazvukový inhalátor, biologický laser, magnetoterapie, bio lampa